fæby gård

I familiens eie siden 1843.

Fæby er nevnt i skrifter fra 1280-tallet, men det er ikke utenkelig at gården lå her allerede da Olav Haraldsson og hans menn barket sammen med bondehæren et par kilometer unna i 1030. Gården var i århundrer under kirkens eie, men ble privat eie under Sivert Flet i 1762. I 1843 ble Fæby kjøpt av Ole Gundersen Eggen, og den har vært i familien siden.

Silje og Jørund tok over gården i 2014, og er sjette generasjon Eggen som driver Fæby. Vi bor på gården sammen med barna Oda og Heine, samt hunden Bastian. 

 

Vi har en stabil arbeidsstokk i potetproduksjonen, med drengen Stig i bresjen. Han har jobbet på Fæby i over 30 år og utgjør et solid team sammen med Jarle, Karstein, Lars, Bård og Pål. 

P_9

Tradisjon og nytenking

Fæby består av 592 dekar dyrkamark, hvor det dyrkes potet, korn og gulrot. Vi produserer poteter på ca 350 dekar per år, både til konsum og industri.

Fæbyflak blir produsert av poteter av typen Lady Claire som er dyrket på gården. Første produksjon av Fæbyflak ble gjort i november 2020, og den foregår hos den Lille Chipsfabrikken. 

I tillegg til potetproduksjon og Fæbyflak driver vi Fæby Bryggeri, som er et bryggeri med tilhørende  restaurant og pub i et gammelt bryggerhus på gården.

8V1A7592